Terms of Agreement

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ท่านได้อ่านเงื่อนไขการเข้าชมเว็บไซต์ของเราและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 
บุคคลที่จะเข้าชมเว็บไซต์
สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย
 
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
ไม่มีไฟล์ใด ๆ เก็บไว้บนเซิรฟเวอร์ของเว็บไซต์ Civilinter.COM ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการรวบรวมสื่อต่าง ๆ จากเว็บผู้สนับสนุน ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่านยอมรับเงื่อนไขของ Civilinter.COM ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่มีสื่อออนไลน์ที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านสามารถแจ้งทางเราได้ตลอดเวลาเพื่อพิจารณาหยุดเผยแพร่สื่อดังกล่าว โดยใช้ฟอร์ม ติดต่อเรา
 
ลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ทำการรวบรวมสื่อออนไลน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการติดต่อประสานงานกับเว็บไซต์พันธมิตรที่อนุญาตให้นำสื่อมาเผยแพร่ได้ ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลและ ท่านสามารถนำสื่อบนเว็บไซต์แห่งนี้เพื่อแบ่งปันกับเพื่อน ๆ โดยการคัดลอกในส่วนที่ทางเว็บไซต์เตรียมไว้ให้เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุข
 
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของเว็บไซต์ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะอย่างเช่นโลโก้, ลายน้ำบนภาพ ถือเป็นลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์เมื่อท่านนำไปเผยแพร่ ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยน แปลงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งสิ้น
 
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก ในเว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงลิงค์ไปทางบริษัทผู้สนับสนุนสื่อ การใช้เว็บไซต์ของบริษัทผู้สนับสนุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา โดยเฉพาะด้านเชิงพานิช หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ท่านจะต้องใช้ดุลยวินิจด้วยตัวท่านเองก่อนจะทำธุรกรรมกับเว็บไซต์นั้น ๆ
 
กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขต
เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ Civilinter.COM เป็นไปตามกฎหมายของผู้ให้บริการเซอร์เวอร์