CivilInter
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 2558

กำลังโหลด...

ขอขอบคุณ! แชร์ให้กับเพื่อนๆ คุณได้อีกด้วย!

URL

คุณเลือกไม่ชอบวิดีโอนี้ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

Sorry, only registred users can create playlists.
URL


เพิ่มเมื่อ by Admin ใน แนวข้อสอบต่าง ๆ
74 เข้าชม

 คำอธิบาย

คู่มือสอบ วิศวกรโยธา 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
.


รายละเอียดแนวข้อสอบ+เฉลย
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548
7. ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
8. ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
9. การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

---จัดจำหน่าย---
1. ไฟล์ PDF 399 บาท ส่งทาง E-mail
2. หนังสือ + Vcd 679 บาท ส่ง Ems

ติดต่อสอบถาม
083-4142640 (Dtac)
094-0982328 (True)
Line id: kungkaew2
e-mail : testzone111@gmail.com
website: http://testfile.lnwshop.com/

 แสดงความเห็นของคุณ

 ความเห็น

เข้ามาเป็นคนแรกสำหรับการแสดงความเห็นวิดีโอนี้
RSS